Gå till Navigering Gå till Innehåll

Vara anhörig i Balans

ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR BARNETS FRAMTID

Vi agerar på uppdrag av ansvarig myndighet och samordnar alla viktiga kontakter. Vi vill inkludera alla viktiga närstående som agerar positivt för barnets nutid och framtid.

Om du är anhörig till någon som bor i något av våra familjehem eller behandlingshem bör det finnas en planering för dig.

Du bör själv kunna beskriva vad just du gör som bidrar till en positiv utvecklingen för barnet som bor hos oss. Om du är osäker på vad du kan göra för skillnad för den placerade bör du ta kontakt med ansvarig kontaktperson i Balans eller ansvarig socialsekreterare. Det kan vara oklart och bör då förtydligas.

Om det är tydligt vad du ska göra för att skapa en positiv skillnad, men kan/vill inte göra det, då är det förmodligen anledningen till varför du inte är inkluderad. Om så är fallet, bör det vara motiverat från ansvariga personer vad just du behöver göra annorlunda för att ändra situationen.

Om du känner igen dig i den beskrivningen, eller är anhörig till en person med vårdproblematik, är det också viktigt att du får stöd. Om du är nyfiken på och om du vill veta vilket stöd eller hjälp du kan få, kontakta ansvarig handledare i Balans eller ansvarig socialsekreterare. 

Michael Hjorth
Michael Hjort

För barnens skull vill vi också finnas för dess anhöriga. Alla behöver stöd genom svåra perioder för att inte riskera att förlora sig själv på vägen. 

Michael Hjort, personal på behandlingshemmet

Personlig kontakt

Anna Henriksson Heidari

Föreståndare
  • Socionom
    Familjeterapeut steg 1

Raimo Roininen

Föreståndare
  • Socionom

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink