Gå till Navigering Gå till Innehåll

Våra barnavårdsutredningar följer socialtstyrelsens riktlinjer och utgår från BBIC, barnets behov i centrum. 

Anna Henriksson Heidari
Föreståndare och Verksamhetschef
Anna Henriksson Heidar Co Hq

Sociala och psykiatriska utredningar

för socialtjänsten, landstinget och kriminalvården

I mån av tid och utrymme tar vi uppdrag att genomföra sociala och psykiatriska utredningar. Vi kan också kombinera placering med utredning. Vi placerar antingen i familjehem eller vårt särskilda utredningsboende för familjer. 

Alla våra utredningar sker med översyn av verksamhetschef Anna Henriksson Heidari, med mångårig erfarenhet från utredningsarbete inom socialtjänsten samt f.d. BBIC-samordnare i Norrbotten. 

Utreda ett barns behov av skydd och stöd är ett komplext arbete och kräver behörig personal. Vårt utredningsteam består alltid av socionomer med erfarenhet från utredande myndighetsutövande arbete samt kontrakterade psykologer och barnpsykiatriker. 

En barnavårdsutredning kan innebära livsavgörande följder för barnet. Det ställer höga krav på att utredaren har goda kunskaper om socialtjänstlagen, anknytning, omsorgssvikt, samtals- och utredningsmetodik. Våra kontrakterade psykologer och barnpsykiatriker har alltid gedigen erfarenhet av utredningsarbete. 

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink