Gå till Navigering Gå till Innehåll

Grupphandledning fokuserar på att stärka den professionella yrkesrollen och skapa mer effektiva arbetsgrupper!

Mattias Veräjä
Socionom och terapeut
Mattiasbalansbehandling

Grupphandledning

Tillsammans hittar vi nya vägar och lösningar

Vi erbjuder grupphandledning till chefer och ledare samt även ärende- och processhandledning till arbetsgrupper. Våra handledare arbetar i ordinarie verksamheten och tar emot uppdrag i mån av tid. Grupphandledning ger mer effekt om träffarna sker systematiskt över tid. Vi tar därmed endast uppdrag som varar 1-3 år. Vi erbjuder alltid kostnadsfritt provtillfälle.

Handledning ska inte förknippas med terapi eller arbetsmöte. I handledning är fokus på den professionella yrkesrollen och de situationer som uppkommer i arbetslivet. Med en utbildad handledare kan grupphandledning utveckla verksamheten och reducera stress hos den enskilda samt gruppen. 

Handledarens roll är att stärka individerna utifrån ett grupperspektiv. Deltagarna får kunskap att särskilja på egna behov kontra behoven i en parrelation eller grupp. Utifrån en neutral roll kan handledaren även bemöta känslor och dilemman. Det hanteras inom ramen för gruppens förmåga att bemöta densamma.

Våra handledare
Grupphandledning av familjehem sker av Mattias Veräjä, socionom och terapeut. Handledning för chefer, ledare och socialsekreterare sker av Robert Winneborn, socionom, handledare i psykosocialt arbete och familjeterapeut. 

Vår handledning är inspirerad av metoden SCT (System-Centered Training).

Konflikthantering
Vi har erfarenhet från konflikthantering mellan individer och inom arbetsgruppen. Ett sådant arbete blir alltid individanpassat och planeras utifrån uppdragsgivarens behov. Chefer och ledare ingår alltid i arbetet med konflikthantering. 

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink