Gå till Navigering Gå till Innehåll

Teoretiskt grund familjehem

Under uppdatering - innehåll uppdateras inom kort! 

Sedan 2010 har xx utforskat teorier och metoder inom familjehemsvård och socialt arbete. Arbetet har fortsatt inom Balans Behandling och inkluderat samtliga medarbetare. Samverkan sker med professorer på Umeå Universitet samt andra aktörer. 

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink