Gå till Navigering Gå till Innehåll

Familjehem är en unik möjlighet att förändra din och någon annans vardag. Ta reda på om ni passar för uppdraget!

Helena Lindqvist
Familjehemshandledare
Helena Lindqvist Co Hq

Vi kan familjehemsvård

Ett uppdrag utöver det vanliga

Sedan 2014 arbetar vi med kraftigt förstärkt familjehemsvård, ibland kallat behandlingsfamiljer, som i vissa fall kan ses som ett fullgott komplement till HVB-hem och institutionsvård. När vårdbehoven minskar har vi också förstärkt familjehemsvård och så kallad vanlig familjehemsvård.

Att placera hos Balans ska vara en avlastning för ansvariga handläggare på myndigheten. Vår personal är socionomer där alla har tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. "Vi kan det ni kan" och kan därför agera som myndighetens förlängda arm. Vi kan arbeta med vård- och genomförandeplaner samt förbereda information och underlag för myndighetens bedömningar och beslut. 

Vi finns tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen dygnets alla timmar på årets alla dagar. Vi försöker arbeta förebyggande men svårare vårdproblematik innebär också händelsestyrt arbete med flexibilitet och kort varsel. 

Vi har en kontrakterad barnpsykiatriker som är medicinsk ansvarig och som med kort varsel kan vara tillgänglig för vår personal och familjehemmet. Barnpsykiatrikern kan också bidra med medicinsk och psykiatrisk handledning för vår personal, familjehemmen och uppdragsgivaren. Vi samarbetar också med psykologer och legitimerade psykoterapeuter. 

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är ett uppdrag utöver det vanliga och innebär att öppna upp sin familj för en annan person. Det är en utmaning för den placerade att komma till en ny miljö och också en utmaning för hela er familj. 

Det kan vara det bästa som händer i livet för den personen, dess familj och er familj. Det kan vara en unik möjlighet att hjälpa någon i behov av stöd.

För våra utvalda familjehem ingår utbildningsdagar, träffar med andra familjehem och handledning av våra erfarna socionomer.

Vi behöver alltid fler familjehem! Har du och din familj plats över i kalendern, bostaden och hjärtat, tveka inte att ta kontakt med oss! 

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink