Gå till Navigering Gå till Innehåll

En ingång, ring 020-877 800

Kontakta Erika Lundmark för dialog och förfrågan

Ta kontakt idag!

Vi tar emot uppdrag från offentlig förvaltning. Kontakt med oss sker oftast via socialtjänsten, landstinget eller kriminalvården. Det förekommer även att vi tar oss an uppdrag från privatpersoner eller privat näringsliv. 

Läs mer om våra huvudområden: 

Förutom vård och behandling erbjuder vi också olika former av sociala tjänster. Vår personal är erfaren och har olika specialistområden. I mån av tid kan vi erbjuda barnavårdsutredningar enligt BBIC, psykiatriska utredningar, psykoterapi, familjebehandling för biologiska föräldrar, utbildningar och handledning för arbetsgrupper.

Ring oss för att samtala om vad ni behöver hjälp med. Det är vanligt att behovet är oklart och då kan vi problematisera tillsammans om vägar framåt.

Vår erfarenhet är att vi kan ta oss an komplexa uppdrag, då vi besitter stor kompetens och resurser inom hela vårdkedjan. Om ert behov skulle vara utanför vårt område, har vi kännedom och kan ge råd om andra aktörer. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar. 

Du når oss alltid genom att ringa  020-877 800 eller maila på 020877800@balansbehandling.se

Erika Lundmark
Erika Lundmark

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink